"Som en fjorten Aars Gut kom jeg en Løverdags-Eftermiddag kort efter St.Hans Tid til Øvre Lyse, den sidste Gaard i Sørkedalen."

Peter Christen Asbjørnsen

Få mennesker i vår nasjonale litteratur- og kunsthistorie har hatt større betydning for norsk mentalitet og selvforståelse enn Peter Christen Asbjørnsen. Hans liv dreide seg ikke bare om litteratur. Han hadde et utstrakt virkefelt og var både teoretisk og praktisk anlagt. Dessuten opererte han innenfor flere faglige disipliner.

Asbjørnsenselskapet har som formål å fremme kjennskapen til alle sider ved Peter Christen Asbjørnsens liv, virke og forfatterskap, og selskapet står også som utgiver av årsskriftet Juletræet.

Selskapet ble formelt stiftet på Asbjørnsens fødselsdag tirsdag 15. januar 2008. Det er ble  utarbeidet en handlingsplan for perioden 2008-2012. I 2012 ble det gjennomført en rekke arrangementer for å feire og markere Asbjørnsens 200 års jubileum!

 

Asbjørnsenselskapets årsskrift, Juletræet for 2013:

“Moe og Asbjørnsen. En vennebok i anledning Jørgen Moes 200-års jubileum”.

En-vennebokEn-vennebok-framside

Med årsskriftet  for 2013 vil Asbjørnsenselskapet hylle Jørgen Moe . Boka viser de to vennenes arbeid fram mot utgivelsen av Norske Folkeeventyr, og mottagelsen av dette banebrytende verket som la grunnlaget for det nasjonale gjennombruddet på 1840-tallet, og som lever i beste vigør 175 år senere.

Dessuten presenterer vi andre sider av Jørgen Moes liv og virke. Vi møter ham som eventyrsamler og utgiver, som ung gutt på vei til seters på Krokskogen, som huslærer hos Aalls på Nes Jernverk, som dikter og barnebokforfatter, som teolog og prest med stor innflytelse, og vi får gløtt av ham som privatmenneske.

Boka er meget rikt illustrert, har vakker lay-out og omslaget, tegnet av Hans Normann Dahl, gjør boka til en av årets vakreste bøker.

Boka er å få kjøpt i antikvariatene og på Litteraturhuset.

 

Formannen minner om:

Uavhentede årsskrift kan fås i Damms Antikvariet, Fredrik Stangs gate 46, tel. 22410402.

 

Våre aktiviteter i 2014

Vårturen 2014  med SKIBLADNER

Turen fant sted lørdag 14. juni. Det ble fortalt om de første årene på 1840-tallet da bl.a. Asbjørnsen, Moe, Wergeland, det nygifte ekteparet Collett og engelskmannen Laing var passasjerer på ”Mjøs-Dampbaaden Jernbarden”.

På opptur reiste vi innom 100-årsjubilanten, Alf Prøysen, og på Lillehammer besøkte Sigrid Undsets hjem, Bjerkebæk. Vi gikk om bord i Skibladner på Lillehammer og seilte ned til Gjøvik.

Les referatet her

 

Årsmøtet fant sted mandag 28.april.

 

Høstturen 2014 gikk til BLAAFARVEVÆRKET.

Les referat fra turen her

 

Årsskriftet 2014: Troll kan tegnes. Theodor Kittelsen og Peter Christen Asbjørnsen.

Den går i trykken i november. Medlemmene får beskjed når den er ferdig.

Det blir en meget vakker og morsom publikasjon med mye nytt stoff og flere hittil upubliserte bilder.