"Her var nu Asbjørnsen på sin rette Hylde. Her lå han velbehagelig henstrakt i Græsset, han som Bøndene omkring os, forsynet med et Ølkrus og morede sig over al Lystigheden"

Peter Christen Asbjørnsen

Få mennesker i vår nasjonale litteratur- og kunsthistorie har hatt større betydning for norsk mentalitet og selvforståelse enn Peter Christen Asbjørnsen. Hans liv dreide seg ikke bare om litteratur. Han hadde et utstrakt virkefelt og var både teoretisk og praktisk anlagt. Dessuten opererte han innenfor flere faglige disipliner.

Asbjørnsenselskapet har som formål å fremme kjennskapen til alle sider ved Peter Christen Asbjørnsens liv, virke og forfatterskap, og selskapet står også som utgiver av årsskriftet Juletræet.

Selskapet ble formelt stiftet på Asbjørnsens fødselsdag tirsdag 15. januar 2008. Det er ble  utarbeidet en handlingsplan for perioden 2008-2012. I 2012 ble det gjennomført en rekke arrangementer for å feire og markere Asbjørnsens 200 års jubileum!

 

Asbjørnsenselskapets årsskrift, Juletræet for 2014:

TROLL KAN TEGNES

Vårt årsskrift for 2014 er nå utkommet. En flott gavebok til deg selv og alle bokelskere!

omslag-2014

Omslag-2014

Med dette praktverket vil Asbjørnsenselskapet ære Theodor Kittelsen (1857 – 1914) for hans rike og særegne tegnekunst i illustrasjonene til eventyrene.

Årsskriftet presenterer en artikkelsamling med fokus på Theodor Kittelsens samarbeid med Peter Christen Asbjørnsen og tilblivelseshistorien til hans tegninger til Asbjørnsen og Moes eventyr, utviklingen i det kunstneriske utrykket i eventyrtegningene , Kittelsens tegninger til andres eventyrsamlinger og hans banebrytende evne til å tegne troll.
Årsskriftet gjengir også tegninger av troll skapt av samtidige, utenlandske kunstnere og deres morsomme oppfatninger av og visuelle forestillinger om norske troll. Kittelsens livsløp er rammet inn av tidligere upubliserte brev.

Mye av billedstoffet og brevene mellom Asbjørnsen og Kittelsen trykkes også her for første gang. I bildet under er det første møtet mellom de to gjengitt i Hans Normann Dahls strek:

uppslag-2014-2

Boken koster 390 kroner. Medlemspris 300,-.
Den kan kjøpes i Damms Antikvariat og i alle landets bokhandler (ISBN 978-82-997953-5-7)
Den kan også bestilles direkte fra Asbjørnsenselskapet, porto kommer i tillegg.

 

Våre aktiviteter i 2014

Vårturen 2014  med SKIBLADNER

Turen fant sted lørdag 14. juni. Det ble fortalt om de første årene på 1840-tallet da bl.a. Asbjørnsen, Moe, Wergeland, det nygifte ekteparet Collett og engelskmannen Laing var passasjerer på ”Mjøs-Dampbaaden Jernbarden”.

På opptur reiste vi innom 100-årsjubilanten, Alf Prøysen, og på Lillehammer besøkte Sigrid Undsets hjem, Bjerkebæk. Vi gikk om bord i Skibladner på Lillehammer og seilte ned til Gjøvik.

Les referatet her

 

Årsmøtet fant sted mandag 28.april.

 

Høstturen 2014 gikk til BLAAFARVEVÆRKET.

Les referat fra turen her

 

Årsskriftet 2014: Troll kan tegnes. Theodor Kittelsen og Peter Christen Asbjørnsen.

Den går i trykken i november. Medlemmene får beskjed når den er ferdig.

Det blir en meget vakker og morsom publikasjon med mye nytt stoff og flere hittil upubliserte bilder.