"Som en fjorten Aars Gut kom jeg en Løverdags-Eftermiddag kort efter St.Hans Tid til Øvre Lyse, den sidste Gaard i Sørkedalen."

Peter Christen Asbjørnsen

Få mennesker i vår nasjonale litteratur- og kunsthistorie har hatt større betydning for norsk mentalitet og selvforståelse enn Peter Christen Asbjørnsen. Hans liv dreide seg ikke bare om litteratur. Han hadde et utstrakt virkefelt og var både teoretisk og praktisk anlagt. Dessuten opererte han innenfor flere faglige disipliner.

Asbjørnsenselskapet har som formål å fremme kjennskapen til alle sider ved Peter Christen Asbjørnsens liv, virke og forfatterskap, og selskapet står også som utgiver av årsskriftet Juletræet.

Selskapet ble formelt stiftet på Asbjørnsens fødselsdag tirsdag 15. januar 2008. Det er ble  utarbeidet en handlingsplan for perioden 2008-2012. I 2012 ble det gjennomført en rekke arrangementer for å feire og markere Asbjørnsens 200 års jubileum!

 

Asbjørnsenselskapets årsskrift, Juletræet for 2015:

HULDRELAND

En flott gavebok til deg selv og alle bokelskere!

Den kan kjøpes ved direkte henvendelse til Selskapet ( frakt i tillegg) eller i antikvariatene. Pris: 380kr.

Medlemmene kan nå hente sin bok i Damms Antikvariat, samt kjøpe flere til medlemspris.

 

Skarv

 

Bjørn Ringstrøm er død

Vår stifter og entusiastiske leder døde 9. november 2015.
Les om ham her https://no.wikipedia.org/wiki/Bjørn_Ringstrøm

Neste medlemsarrangement

15. januar 2016, Asbjørnsens 204 års fødselsdag.

Feires som vanlig i Ibsenmuseet med kåseri, hyggelig samvær med god mat og drikke.

Arnhild Skre vil kåsere om sin nye bok om Th. Kittelsen. Medlemmene får invitasjon.

 

Våre aktiviteter i 2015

20. januar feiret vi Asbjørnsens fødselsdag.

20. april  var det Årsmøte

Vårturen 2015 gikk til Maridalen og Østmarka

Høstturen gikk til Oscarshall

Les referatene under turer