"Fra korvetten Ørnen så jeg ut over det urolige hav, som vidt og bredt rullet sine bølger i skiftende lys og skygger; i det fjerne var havet blå-fiolett, skygget med sortblått, - her tindret det lysegrønt og klart i solglimtene, når det gikk en rift i de jagende skyer. Men hist nede under havet og bølgene ligger Egypt; hvert øyeblikk kunne vi vente å se vidunderlandet stige opp i synskretsen."

Peter Christen Asbjørnsen

Få mennesker i vår nasjonale litteratur- og kunsthistorie har hatt større betydning for norsk mentalitet og selvforståelse enn Peter Christen Asbjørnsen. Hans liv dreide seg ikke bare om litteratur. Han hadde et utstrakt virkefelt og var både teoretisk og praktisk anlagt. Dessuten opererte han innenfor flere faglige disipliner.

Asbjørnsenselskapet har som formål å fremme kjennskapen til alle sider ved Peter Christen Asbjørnsens liv, virke og forfatterskap, og selskapet står også som utgiver av årsskriftet Juletræet.

Selskapet ble formelt stiftet på Asbjørnsens fødselsdag tirsdag 15. januar 2008. Det er ble  utarbeidet en handlingsplan for perioden 2008-2012. I 2012 ble det gjennomført en rekke arrangementer for å feire og markere Asbjørnsens 200 års jubileum!

 

Asbjørnsenselskapets årsskrift, Juletræet for 2013:

“Moe og Asbjørnsen. En vennebok i anledning Jørgen Moes 200-års jubileum”.

En-vennebokEn-vennebok-framside

Med årsskriftet  for 2013 vil Asbjørnsenselskapet hylle Jørgen Moe . Boka viser de to vennenes arbeid fram mot utgivelsen av Norske Folkeeventyr, og mottagelsen av dette banebrytende verket som la grunnlaget for det nasjonale gjennombruddet på 1840-tallet, og som lever i beste vigør 175 år senere.

Dessuten presenterer vi andre sider av Jørgen Moes liv og virke. Vi møter ham som eventyrsamler og utgiver, som ung gutt på vei til seters på Krokskogen, som huslærer hos Aalls på Nes Jernverk, som dikter og barnebokforfatter, som teolog og prest med stor innflytelse, og vi får gløtt av ham som privatmenneske.

Boka er meget rikt illustrert, har vakker lay-out og omslaget, tegnet av Hans Normann Dahl, gjør boka til en av årets vakreste bøker.

Boka er å få kjøpt i antikvariatene og på Litteraturhuset.

 

Formannen minner om:

Uavhentede årsskrift kan fås i Damms Antikvariet, Fredrik Stangs gate 46, tel. 22410402.

 

Våre aktiviteter i 2014

VÅRTUREN 2014  MED SKIBLADNER

Turen finner sted lørdag 14. juni. Vi drar fra Oslo kl. 08:30 og regner med å være tilbake ca. 2000.  Vi møtes i St. Olavs gate vis a vis SAS-hotellet.

Styret ser fram til å kunne fortelle mye om de første årene på 1840-tallet da bl.a. Asbjørnsen, Moe, Wergeland, det nygifte ekteparet Collett og engelskmannen Laing var passasjerer på ”Mjøs-Dampbaaden Jernbarden”.

På opptur kommer vi til å reise innom 100-årsjubilanten, Alf Prøysen, og på Lillehammer skal vi besøke Sigrid Undsets hjem, Bjerkebæk. Vi skal gå om bord i Skibladner på Lillehammer og seile ned til Gjøvik. Det tar ca. to og en halv time. Om bord skal vi innta den tradisjonelle laksemiddagen.

Pris for turen blir 1000 kroner.

Vi regner med å ha en buss, altså 55 deltagere.

Det kommer mer informasjon direkte til medlemmene senere, men for å få en oversikt, tar vi gjerne i mot påmeldinger så fort som mulig.

 

Årsmøtet finner sted mandag 28.april, som vanlig i Ibsenmuseet.

 

HØSTTUREN 2014 GÅR TIL BLAAFARVEVÆRKET.

TORSDAG 18. SEPTEMBER. AVREISE FRA OSLO KL. 1600.

Den planlagte Nordmarksturen utsettes til våren 2015. Vi får nemlig en enestående sjanse til å se Theodor Kittelsens kunstnerskap, presentert med 200 av hans verker, på Blaafarveværket. Og det skjer bare i år ,hvor også vi i Asbjørnsenselskapet planlegger å markere at det er 100 år siden han døde, gjennom vår årbok 2014.

Som gruppe utenom åpningstid, får vi anledning til å fordype oss litt mer i bildene enn ved vanlig besøk.

Vi har bestilt omvisning og servering. Vi spiser god, hjemmelaget middag ved ankomsten, og skal se både utstillingen i hovedhuset og få omvisning i Kittelsenmuseet ved koboltgruvene.

Vi regner med å være tilbake i Oslo ca. 22.30.

Vi bør være mer enn 30, helst 40 for at kalkylen skal holde:Foreløpig satt til 650-700 kroner. (Drikke ikke inkludert).

Formannen tar gjerne i mot foreløpig påmelding: brin2@online.no