"Åssen denna Asbjørnsen såg ut? Å, det var en tjukk gasse, itte så alvorlig høg, men tjukk og brei - og my' hår og skjegg hadde'n akkurat som på bildene ta'n."

Peter Christen Asbjørnsen

Få mennesker i vår nasjonale litteratur- og kunsthistorie har hatt større betydning for norsk mentalitet og selvforståelse enn Peter Christen Asbjørnsen. Hans liv dreide seg ikke bare om litteratur. Han hadde et utstrakt virkefelt og var både teoretisk og praktisk anlagt. Dessuten opererte han innenfor flere faglige disipliner.

Asbjørnsenselskapet har som formål å fremme kjennskapen til alle sider ved Peter Christen Asbjørnsens liv, virke og forfatterskap, og selskapet står også som utgiver av årsskriftet Juletræet.

Selskapet ble formelt stiftet på Asbjørnsens fødselsdag tirsdag 15. januar 2008. Det er ble  utarbeidet en handlingsplan for perioden 2008-2012. I 2012 ble det gjennomført en rekke arrangementer for å feire og markere Asbjørnsens 200 års jubileum!

 

Asbjørnsenselskapets årsskrift, Juletræet for 2015:

HULDRELAND

Vårt årsskrift for 2015 er snart i handelen. En flott gavebok til deg selv og alle bokelskere!

Medlemmene får beskjed om når årsskriftet kan hentes.

Skarv

 

 

Neste medlemsarrangement

15. januar 2016, Asbjørnsens 204 års fødselsdag.

Feires som vanlig i Ibsenmuseet med kåseri, hyggelig samvær med god mat og drikke.

Arnhild Skre vil kåsere om sin nye bok om Th. Kittelsen. Medlemmene får invitasjon.

 

Våre aktiviteter i 2015

Vårturen 2015 gikk til Maridalen og Østmarka

Høstturen gikk til Oscarshall

Les referatene under turer