"Åssen denna Asbjørnsen såg ut? Å, det var en tjukk gasse, itte så alvorlig høg, men tjukk og brei - og my' hår og skjegg hadde'n akkurat som på bildene ta'n."

Referat fra årets tur.
Årets tur, den første i Asbjørnsenselskapet, fant sted søndag 25. september. 30 medlemmer deltok i turen som i strålende høstvær fulgte Asbjørnsens fotefar på Romerike. Det var her han startet sitt innsamlingsarbeid, og da han forlot Romerike høsten 1837 er det med manus til en liten samling folkesagn og eventyr nesten klar. Den kom ut i desember 1837 under tittelen NOR, og er kanskje Norges sjeldneste bok i dag. Bjørn Ringstrøm hadde lagt opp turen og ledet oss gjennom dagen på en utmerket måte. Stiene er gjengrodde, men med buss kan en også oppleve mye! Første stopp er Tonsen gård, og de fleste er ukjent med at den ligger med hele sitt fine tun inne på Aker Sykehus`område. Her gikk veien til Romerike som Asbjørnsen gikk så mange ganger da han var huslærer der.
Nord for Bjerke Travbane ligger Borrebekken. Kroa som Asbjørnsen skildrer i Plankekjørere er borte for lengst. Ringstrøm leste litt fra Plankekjørere. Det var et rått og vanskelig liv de hadde med brennevin som eneste trøst.
Nedre Holm ved Nittedal kirke var neste stopp. Gården fra Asbjørnsens tid er borte, men det er fremdeles en stor og fin gård. Her hørte vi om Asbjørnsens besøk hos sin gamle venn, proprietær Holm, og om hans vakre datter. Herfra gikk Asbjørnsen for å finne Mattias Skytter, husmann under Molstad gård. Vi kjører og blir mottatt på gården. Plassen er borte, men vi ser hvor den har ligget. Herfra går de to sammen gjennom “Almenninga”, og Asbjørnsen får høre Mattias fortelle.
Vi kjører til Ask og spiser god lunsj på Smia Kafé.
Bussen tar oss videre inn i Almenninga til Askvangen, det første stedet som Asbjørnsen nevner fra turen med Mattias. Formannen i Gjerdrum Historielag forteller om den livsviktige almenningen som har tilhørt gjerdrumfolket i alle år og vært en støttestein i økonomien. Ringstrøm leser fra Mattias Skytters historier. Vi kjører tilbake til Ask og til Nedre Fjeldstad der Asbjørnsen var huslærer i 1836/37. Her blir vi mottatt av dagens eiere, Ellen og Per Frantzen. Han forteller om gården, og vi blir invitert inn i selveste proprietærkjøkkenet og stua innenfor som vi kjenner fra “En aftenstund i et proprietærkjøkken” hvor en møter Berte Tuppenhaug og Kristen Smed.
Ute på tunet igjen leser Jorunn Vandvik Johnsen fra denne skildringen før vi går bort til en gammel fredet, praktfull eik som har fått navnet “Asbjørnseneika”. Den er 600 år gammel. Her får vi historien om Asbjørnsen og husetsdatter, Lina, som han ble hemmelig forlovet med. Foreldrene nektet Lina å gifte seg med studenten, og bare måneder senere var hun gift med en 15 år eldre lensmann. Asbjørnsen giftet seg aldri. Så kommer Berte Tuppenhaug og forteller noen av sine gamle historier her, eika ligger like ved plassen hennes. Vi begir oss hjemover, men gjør en sving nedom Børkegårdene og får høre om hans tid der og sagn derfra.
En fin og lærerik dag må vi takke Bjørn Ringstrøm og alle som tok så fint imot oss for.
Juletræet 2008. Vår årbok. I år handler den om Asbjørnsens reise til Egypt ført i pennen av ham selv. ETC.

Romerike i Asbjørnsens fotefar

Årets tur, den første i Asbjørnsenselskapet, fant sted søndag 25. september. 30 medlemmer deltok i turen som i strålende høstvær fulgte Asbjørnsens fotefar på Romerike. Det var her han startet sitt innsamlingsarbeid, og da han forlot Romerike høsten 1837 er det med manus til en liten samling folkesagn og eventyr nesten klar. Den kom ut i desember 1837 under tittelen NOR, og er kanskje Norges sjeldneste bok i dag. Bjørn Ringstrøm hadde lagt opp turen og ledet oss gjennom dagen på en utmerket måte. Stiene er gjengrodde, men med buss kan en også oppleve mye! Første stopp er Tonsen gård, og de fleste er ukjent med at den ligger med hele sitt fine tun inne på Aker Sykehus`område. Her gikk veien til Romerike som Asbjørnsen gikk så mange ganger da han var huslærer der.

Nord for Bjerke Travbane ligger Borrebekken. Kroa som Asbjørnsen skildrer i Plankekjørere er borte for lengst. Ringstrøm leste litt fra Plankekjørere. Det var et rått og vanskelig liv de hadde med brennevin som eneste trøst.

Nedre Holm ved Nittedal kirke var neste stopp. Gården fra Asbjørnsens tid er borte, men det er fremdeles en stor og fin gård. Her hørte vi om Asbjørnsens besøk hos sin gamle venn, proprietær Holm, og om hans vakre datter. Herfra gikk Asbjørnsen for å finne Mattias Skytter, husmann under Molstad gård. Vi kjører og blir mottatt på gården. Plassen er borte, men vi ser hvor den har ligget. Herfra går de to sammen gjennom “Almenninga”, og Asbjørnsen får høre Mattias fortelle.

Vi kjører til Ask og spiser god lunsj på Smia Kafé.

Bussen tar oss videre inn i Almenninga til Askvangen, det første stedet som Asbjørnsen nevner fra turen med Mattias. Formannen i Gjerdrum Historielag forteller om den livsviktige almenningen som har tilhørt gjerdrumfolket i alle år og vært en støttestein i økonomien. Ringstrøm leser fra Mattias Skytters historier. Vi kjører tilbake til Ask og til Nedre Fjeldstad der Asbjørnsen var huslærer i 1836/37. Her blir vi mottatt av dagens eiere, Ellen og Per Frantzen. Han forteller om gården, og vi blir invitert inn i selveste proprietærkjøkkenet og stua innenfor som vi kjenner fra “En aftenstund i et proprietærkjøkken” hvor en møter Berte Tuppenhaug og Kristen Smed.

Ute på tunet igjen leser Jorunn Vandvik Johnsen fra denne skildringen før vi går bort til en gammel fredet, praktfull eik som har fått navnet “Asbjørnseneika”. Den er 600 år gammel. Her får vi historien om Asbjørnsen og husetsdatter, Lina, som han ble hemmelig forlovet med. Foreldrene nektet Lina å gifte seg med studenten, og bare måneder senere var hun gift med en 15 år eldre lensmann. Asbjørnsen giftet seg aldri. Så kommer Berte Tuppenhaug og forteller noen av sine gamle historier her, eika ligger like ved plassen hennes. Vi begir oss hjemover, men gjør en sving nedom Børkegårdene og får høre om hans tid der og sagn derfra.

En fin og lærerik dag må vi takke Bjørn Ringstrøm og alle som tok så fint imot oss for.

Juletræet 2008. Vår årbok. I år handler den om Asbjørnsens reise til Egypt ført i pennen av ham selv. ETC.