"Her var nu Asbjørnsen på sin rette Hylde. Her lå han velbehagelig henstrakt i Græsset, han som Bøndene omkring os, forsynet med et Ølkrus og morede sig over al Lystigheden"

Asbjørnsenselskapet – bli medlem

Asbjørnsenselskapet har som formål å utbre kunnskap om Peter Christen Asbjørnsens liv og hans virke som folkeminnesamler, folklorist, forstmann, naturvitenskapsmann, folkeopplyser, forfatter, oversetter og friluftsmann.

Arbeidet skal primært foregå på et litterært plan, men også i form av turer i Asbjørnsens fotspor, ekskursjoner og seminarer.

Medlemskontingent for 2015

Enkeltmedlemmer: kr 400
Familiemedlemmer: kr 150
Foreninger og bedrifter: kr 600

Du blir medlem ved å fylle ut en giroblankett, husk navn og adresse, og betale kontingenten til Asbjørnsenselskapet,

Kontonummeret er 0539 58 83005.
ved Ingeborg Bø
Olaf Bryns vei 7
1349 Rykkinn

Nyhetsbrev blir sendt ut elektronisk. Vi trenger derfor din e-post-adresse. Det er flott om du sender den til styret@asbjornsenselskapet.no

Medlemsfordeler

Årboken Juletræet

Elektronisk nyhetsbrev med invitasjon til turer og møter

Møterett på årsmøtet.

I desember 1837 gav Peter Chr Asbjørnsen ut den første samling med Norske Folke-Eventyr og Sagn. Dette er en utgave fra 1865

I desember 1837 gav Peter Chr Asbjørnsen ut den første samling med Norske Folke-Eventyr og Sagn. Dette er en utgave fra 1865