"Som en fjorten Aars Gut kom jeg en Løverdags-Eftermiddag kort efter St.Hans Tid til Øvre Lyse, den sidste Gaard i Sørkedalen."

Asbjørnsenselskapet – bli medlem

Asbjørnsenselskapet har som formål å utbre kunnskap om Peter Christen Asbjørnsens liv og hans virke som folkeminnesamler, folklorist, forstmann, naturvitenskapsmann, folkeopplyser, forfatter, oversetter og friluftsmann.

Arbeidet skal primært foregå på et litterært plan, men også i form av turer i Asbjørnsens fotspor, ekskursjoner og seminarer.

Medlemskontingent for 2018

Enkeltmedlemmer: kr 400
Familiemedlemmer: kr 150
Foreninger og bedrifter: kr 600

Du blir medlem ved å betale kontingenten inn til vår konto, husk navn og adresse.

Kontonummeret er 1503 89 83560.
ved Wenche Undrum
Generallunden 19
0381 Oslo

For alle andre betalinger, bøker, turer etc. bruk denne kontoen:

0539 58 83005

Nyhetsbrev blir sendt ut elektronisk. Vi trenger derfor din e-post-adresse. Vi vil gjerne ha din postadresse og evt. telefonnummer også. Det er flott om du sender dette til styret@asbjornsenselskapet.no

Medlemsfordeler

Årboken Juletræet

Elektronisk nyhetsbrev med invitasjon til turer og møter

Møterett på årsmøtet.

I desember 1837 gav Peter Chr Asbjørnsen ut den første samling med Norske Folke-Eventyr og Sagn. Dette er en utgave fra 1865

I desember 1837 gav Peter Chr Asbjørnsen ut den første samling med Norske Folke-Eventyr og Sagn. Dette er en utgave fra 1865