"Fra korvetten Ørnen så jeg ut over det urolige hav, som vidt og bredt rullet sine bølger i skiftende lys og skygger; i det fjerne var havet blå-fiolett, skygget med sortblått, - her tindret det lysegrønt og klart i solglimtene, når det gikk en rift i de jagende skyer. Men hist nede under havet og bølgene ligger Egypt; hvert øyeblikk kunne vi vente å se vidunderlandet stige opp i synskretsen."

Asbjørnsenselskapet – styret

Styremedlemmer i Asbjørnsenselskapet 2018-2019

Leder Erik Henning Edvardsen
Epost: styret@asbjornsenselskapet.no
Wikipedia artikkel om Erik

Nestleder: Jorunn Vandvik Johnsen

Styremedlem: Henning Østberg

Styremedlem: Otto Closs

Styremedlem: Tore Gimse

Styremedlem: Gudleiv Bø

Styremedlem: Nanna Biørnstad

Styremedlem:  Wenche Undrum

Forside Jule-Træet 1852

Forside Jule-Træet 1852