"Som en fjorten Aars Gut kom jeg en Løverdags-Eftermiddag kort efter St.Hans Tid til Øvre Lyse, den sidste Gaard i Sørkedalen."

 200-ÅRSDAGEN!

På selve dagen samlet en del av medlemmene seg ved Asbjørnsens bauta på Vår Frelsers Gravlund. Ringstrøm talte og la ned en vakker krans med hilsen fra Selskapet . Jorunn Vandvik Johnsen leste utdrag av et dikt av Kristofer Randers som ble framført ved Asbjørnsens båre på hans fødselsdag i 1885. Dessuten fra avdukingen av statuen på Sankthanshaugen i 1891, utdrag av et dikt av Nordahl Rolfsen, som den gang ble framført av et stort kor av skolebarn. Det slutter slik:

Vi har Gjøgen spurgt i Lide
Om hvor længe du skal staa
Og – ja dette skal du vide;
Den holdt aldrig op at slaa.
Sommerlyset lig, der rinder
Dag og Nat foruden Stands
Kjære, slig dit Minde skinner –
Sommerlyst som Sancte-Hans.

Vi var også mange,150 i alt, som møtte fram kl. 14:00 til åpningen av Asbjørnsenutstilling i Ibsenmuseet, motto: ”Det er et herligt menneske”. (Ibsen sa det!) Her er mange av Asbjørnsens eiendeler utstilt, og informative banner forteller om hans mange profesjoner og interesser. En veldig fin utstilling som skal stå lenge og anbefales alle!

Vi ble møtt av to par i folkedrakt som danset på fortauet utenfor museet. Imponerende! Ordfører Fabian Stang hilste fra kommunen, og Erik Henning Edvardsen talte om Asbjørnsen og utstillingen.

Deretter en storartet forestilling laget og framført av Morten Jostad: ”Naar Verden gaar mig imod – Vandringer med Peter Christen Asbjørnsen”. Han delvis spilte og leste sagnene fra Ekebergkongen og andre fra Christiania og omegn. 130 overvar forestillingen som ble møtt med stormende jubel.

Ibsenmuseet fulgte opp med to søndagsforedrag hvor prof. Stenseth foreleste om ”En dør til Darwin – P. Chr. Asbjørnsen i arbeid” den 22. Januar og Bjørn Ringstrøm :” P. Chr. Asbjørnsen. Mer enn bare eventyr.” den 29. Januar.

 

Andre ting verdt å nevne:

Folkemuseet skal ha flere arrangementer i sommerhalvåret.

Erik Henning Edvardsen, Bjørn Ringstrøm og Jorunn Vandvik Johnsen har holdt og skal holde foredrag om Asbjørnsen i historielag, seniorakademier etc. De sier helst ikke nei til å spre mer kunnskap om denne ruvende skikkelsen i norsk kulturhistorie og nasjonsbygging.

Årsskriftet for 2012 , selve Jubileumsboka, kommer til våren. Erik Henning Edvardsen er redaktør for en flott samling artikler skrevet av naturvitenskapsmenn, kunsthistoriker, bibliotekar, folklorist og ernæringsekspert som alle belyser ulike sider av Asbjørnsens virke. Boka er en samproduksjon med NFL.

NRK har hatt flere fine innslag om Asbjørnsen, 11., 13. Og 24. januar, og påpekt at det er en skandale at verken stat eller hans egen hjemby, Oslo, har gjort noe for å få til et nasjonalt år.

Flere aviser har hatt fyldige artikler om Asbjørnsen rundt jubileet. Mange lokale historielag har hatt egne arrangementer. Romerike Historielag hadde stor markering på selve dagen.